درخواست یک عضو شورای عالی استانها از دستگاه های نظارتی

  • 1398/11/24
  • 17:01
درخواست یک عضو شورای عالی استانها از دستگاه های نظارتی

عضو شورای عالی استان‌ها گفت: درخواست ما این است که دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور به تخلفات شورای عالی استان‌ها ورود پیدا کنند.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار