اجرای برنامه های هفته ناجا با محوریت تحقق فرامین رهبری

  • 1398/11/23
  • 17:01
اجرای برنامه های هفته ناجا با محوریت تحقق فرامین رهبری

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، گفت: برنامه های هفته ناجا باید با محور تحقق فرامین و انتظارات مقام معظم رهبری از پلیس و همچنین اهداف و محورهای بیانیه گام دوم انقلاب عملیاتی و اجرایی شود.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار