فلسفه روز عرفه قربانی کردن هوا و هوس‌های نفسانی است

  • 1398/05/23
  • 08:08
فلسفه روز عرفه قربانی کردن هوا و هوس‌های نفسانی است

استاد حوزه علمیه قزوین گفت: در معانی دعای روز عرفه کوچک و حقیر بودن بنده در پیشگاه خدا و اقرار نیاز انسان به مخلوق خود بیان شده و همه این موارد نحوه تقرب به خدا و آمادگی برای روز عید قربان و قربانی خواسته‌های نفسانی است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار